สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

Share
สภาองค์การบริหารส่วนตำบล
     
 
 
 
นายสมศักดิ์ บริสุทธิ
 
 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
     
         
 
 
 
  นายเฉลิม โคตรแก้ว   นายศักย์วิวัศ สิงห์เผ่น  
  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   ปลัด/เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
     
     
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
     
นายบัวพันธ์ แสนขอมดำ
นายวีระศักดิ์ มาหา
นายณรงค์ แก้วใส
ส.อบต. ม. 1
ส.อบต. ม. 2
ส.อบต. ม. 2
     
นายพนมพร ป้องวงศ์
นายรอง สมชาติ
นายจรัญ แนบชิด
ส.อบต. ม. 3
ส.อบต. ม. 3
ส.อบต. ม. 4
     
นายประสิทธิ์ มาสู่
นายวุฒิพงษ์ กุศลการณ์
นางเบญจวรรณ ใจบุญ
ส.อบต. ม. 4
ส.อบต. ม. 5
ส.อบต. ม. 5
     

นายถวิล บริสุทธิ์

นายวิเชียร ภูมิภาค
นายกันยา เหลือศิริ
ส.อบต. ม. 6
ส.อบต. ม. 7
ส.อบต. ม. 7
     
 
นายสุรชัย สายทิพย์
นายเศรษฐา นรมาตร
 
ส.อบต. ม. 8
ส.อบต. ม. 8