สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

การออกให้ความรู้การแพทย์ฉุกเฉิน (1669)

Share

   วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรตระการพืชผล และ สต.พระโรจน์จัดทำโครงการ อบต. พบประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนประถมศึกษา (สพฐ) ในเขตตำบลหนองช้างใหญ่ โรงเรียนหนองแสงหนองเม็ก มีกิจกรรมฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เรียนรู้การแพทย์ฉุกเฉิน(1669)เบื้องต้นได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง