สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

รวมภาพงานกู้ชีพ 1669 ปี พ.ศ. 2559

Share

     ประมวลภาพงานหน่วยกู้ชีพเฉลิมราชย์ 60 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559