สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

Hotline 1669

Share

     หน่วยกู้ชีพเฉลิมราชย์ 60 ปี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

โทรศัพท์หมายเลข

 

0903687685