สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

การออกให้ความรู้การแพทย์ฉุกเฉิน (1669)

   วันที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2560 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกับสถานีตำรวจภูธรตระการพืชผล และ สต.พระโรจน์จัดทำโครงการ อบต. พบประชาชนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โรงเรียนประถมศึกษา (สพฐ) ในเขตตำบลหนองช้างใหญ่ โรงเรียนหนองแสงหนองเม็ก มีกิจกรรมฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เรียนรู้การแพทย์ฉุกเฉิน(1669)เบื้องต้นได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างยิ่ง

อ่านเพิ่มเติม...

Hotline 1669

     หน่วยกู้ชีพเฉลิมราชย์ 60 ปี

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

โทรศัพท์หมายเลข

 

0903687685

 

อ่านเพิ่มเติม...

รวมภาพงานกู้ชีพ 1669 ปี พ.ศ. 2559

     ประมวลภาพงานหน่วยกู้ชีพเฉลิมราชย์ 60 ปี องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...