สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

รายงานผลการปฏิบัติงาน องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ประจำปี 2557

Share

รายงานผลการปฏิบัติงานตามคำแถลงนโยบาย ของนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ประจำปี 2557