สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

กิจกรรมวันออกพรรษา และตักบาตรเทโวโรหณะ พ.ศ.2559

Share

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ประชาชนตำบลหนองช้างใหญ่ จัดกิจกรรมวันออกพรรษาประจำปี พ.ศ. 2559 มีการตักบาตรพระสงฆ์ กิจกรรมประกวดกระทง และทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ณ วัดศรีจันทร์ธรรมภาส บ้านหนองแสง ตำบลหนองช้างใหญ่