สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

กิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

Share

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกับโรงเรียนในชุมชนจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา กิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โดยให้คณะต่างๆถวายเทียนเทียนพรรษากับวัดในหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่