สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ศิลปะวัฒนธรรมประเพณี

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2560

   โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2560 พิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุ 

วันที่ 10 , 11 , 12 เมษายน พ.ศ. 2560 ที่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช้างใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระโรจน์

อ่านเพิ่มเติม...

ประเพณีตักบาตรเทโว 2558

     วันที่ 28 ตุลาคม 2558 ชาวบ้านตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ณ วัดบ้านไพบูลย์  

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมวันออกพรรษา และตักบาตรเทโวโรหณะ พ.ศ.2559

   องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ประชาชนตำบลหนองช้างใหญ่ จัดกิจกรรมวันออกพรรษาประจำปี พ.ศ. 2559 มีการตักบาตรพระสงฆ์ กิจกรรมประกวดกระทง และทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ วันจันทร์ที่ 17 ตุลาคม 2559 แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ณ วัดศรีจันทร์ธรรมภาส บ้านหนองแสง ตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหนองช้างใหญ่ ประจำปี 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหนองช้างใหญ่ ประจำปี 2558 วันที่ 9 พฤษภาคม 2558 ณ วัดพระโรจน์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างใหญ่

อ่านเพิ่มเติม...

กิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

    องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมกับโรงเรียนในชุมชนจัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนาวันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา กิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี พ.ศ. 2559 เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2559 โดยให้คณะต่างๆถวายเทียนเทียนพรรษากับวัดในหมู่บ้านที่โรงเรียนตั้งอยู่

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหนองช้างใหญ่ ประจำปี 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ดำเนินโครงการส่งเสริมประเพณีบุญบั้งไฟตำบลหนองช้างใหญ่ ประจำปี 2558 วันที่ 9 พฤษภาคม 2558 ณ วัดพระโรจน์ บ้านพระโรจน์ หมู่ที่ 5 ตำบลหนองช้างใหญ่ 

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการถนนสายบุญเนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา วันวิสาขบูชา ประจำปีงบประมาณ 2559

    วันวิสาขบูชา วันที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ร่วมกับชาวตำบลหนองช้างใหญ่จัดโครงการถนนสายบุญ เนื่องในวันสำคัญทางพุทธศาสนา "วันวิสาขบูชา" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มีกิจกรรมตักบาตร เวียนเทียน และร่วมปลูกต้นไม้ ณ วัดศรีสุพลอาราม (วัดบ้านหนองช้างน้อย)

อ่านเพิ่มเติม...

กฐินสามัคคีอำเภอม่วงสามสิบ ประจำปี 2557 ทอดถวาย ณ วัดบ้านไพบูลย์ ตำบลหนองช้างใหญ่

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2557 เวลา 16.00 น. พิธีเจริญพุทธมนต์ และฟังธรรมเทศนา 5 พฤศจิกายน 2557 เวลา 8.00 น. แห่องค์กฐิน และทอดถวาย ณ วัดบ้านไพบูลย์ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559

    วันที่ 11, 12 เมษายน 2559 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระโรจน์ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช้างใหญ่ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ จัดโครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2559 ให้เด็กในแต่ละศูนย์ฯ สืบสานพิธีรดน้ำขอพรผู้สูงอายุในหมู่บ้าน

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. 2557

แรม 1 ค่ำ เดือน 11 ตรงกับ วันที่ 9 ตุลาคม พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ร่วมไหว้พระรับศีล รับฟังธรรมเทศนา ตามโครงการส่งเสริมกิจกรรมงานประเพณีออกพรรษา ตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ. 2557 ณ วัดโภคการาม หมู่ที่ 2 ตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 2