สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

แผนที่

Share

แผนที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

 

 Call Center : 045 259456

E-Mail  :  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ :  085-6825617

tel : 045-259456

fax : 045-259455

 สายด่วน 1669 : 090 3687 685

 

 แผนที่แหล่งน้ำตำบลหนองช้างใหญ่

 

 

 

 

แผนที่ภาษี เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

 

+++ ระบบค้นหารูปแปลงที่ดิน | กรมที่ดิน +++ 

 +++ คลังข้อมูลน้ำและภูมิอากาศแห่งชาติ | NHC +++

 

 การรับฟังความคิดเห็นและข้อร้องเรียนของประชาชน :