สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9

Government application center

ขึ้นบน

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 03/2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก
วันที่ 29 ธันวาคม 2560
 
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง มะลิ แก้วใส
ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 03/2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระโรจน์
 
วันที่ 29 ธันวาคม 2560
 
ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง นางพรพัฒน์ คำแปลว

ใบสั่งซื้อ/สั่งจ้างเลขที่ 03/2561 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช้างใหญ่

วันที่ 29 ธันวาคม 2560

ผู้ขาย/ผู้รับจ้าง สมพาน เสนาพล

 

โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-บ้านนายสอน) หมู่ที่ 5 บ้านพระโรจน์

 วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรค์ 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(จากกองทุนไปถนนม่วง-พนา)หมู่ที่ 7 บ้านหนองช้างใหญ่

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนางสำลี-บ้านนายพิฑูลย์) หมู่ที่ 8 บ้านพระโรจน์

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (บ้านนางประคอง-บ้านนางทิพย์) หมู่ที่ 8 บ้านพระโรจน์

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน)

โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตไปหนองเทา หมู่ที่ 6 บ้านหนองแสง

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน)

 

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระโรจน์
 
ภาคเรียนที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. - 29 ธ.ค. 2560 จำนวน 42 วันทำการ จำนวนเด็ก 18 คน เป็นเงินจำนวน 15,120 บาท
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน
 
โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช้างใหญ่
 
ภาคเรียนที่ 2/2560 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย. - 29 ธ.ค. 2560 จำนวน 41 วันทำการ จำนวนเด็ก 23 คน เป็นเงินจำนวน 18,860 บาท
 
 
 
Powered by Phoca Download