สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ขึ้นบน

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 บ้านหนองช้างน้อย

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.หมู่ที่ 3 บ้านไพบูลย์

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 บ้านหนองเม็ก

สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต สายบ้านหนองช้างใหญ่ไปศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช้างใหญ่ หมู่ที่ 4

ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ หมู่ที่ 5 บ้านพระโรจน์

รายงานการปรับปรุงการดำเนินงานด้านจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2558 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

 
 
Powered by Phoca Download