สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ขึ้นบน

ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

เรื่อง การควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข-แมว พ.ศ. 2560

ข้อบัญญัติ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

เรื่อ การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ. 2560

 
 
Powered by Phoca Download