สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

สอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะ (ชนิดเอนกประสงค์)

Share

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะ(ชนิดเอนกประสงค์) แบบเปิดเทท้าย 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์หลา จำนวน 1 คัน