สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

จัดซื้อจัดจ้าง-ราคากลาง

ประกาศการขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

เรื่อง การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

 

ประกาศ ณ วันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ

    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเหมาบริการ

 

ประกาศ ณ วันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2560

อ่านเพิ่มเติม...

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเหมาบริการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

    ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรพนักงานจ้างเหมาบริการ

ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี จะดำเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรตำแหน่งพนักงานจ้างเหมาบริการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ จำนวน 4 ตำแหน่ง 13 อัตรา

อ่านเพิ่มเติม...

รายงานการประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านพระโรจน์ หมู่ที่ 5

     การประมาณราคากลางโครงการก่อสร้างรั้ว คสล.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก บ้านพระโรจน์ หมู่ที่ 5 ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ 22 เมษายน 2559 เป็นเงิน 317,000 บาท

 

อ่านเพิ่มเติม...

สอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะ (ชนิดเอนกประสงค์)

     ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

เรื่อง สอบราคาซื้อรถบรรทุกขยะ(ชนิดเอนกประสงค์) แบบเปิดเทท้าย 6 ล้อ เครื่องยนต์ดีเซล 4 สูบ 4 จังหวะ มีกำลังแรงม้าไม่น้อยกว่า 130 แรงม้า ความจุไม่น้อยกว่า 12 ลูกบาศก์หลา จำนวน 1 คัน

 

อ่านเพิ่มเติม...

บันทึกตกลงจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระโรจน์ 3/2559

     บันทึกตกลงจ้างการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านพระโรจน์ ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 4 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

บันทึกตกลงจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช้างใหญ่ 3/2559

     บันทึกตกลงจ้างการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองช้างใหญ่ ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 4 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

บันทึกตกลงจ้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก 3/2559

     บันทึกตกลงจ้างการจัดจ้างประกอบอาหารกลางวันสำหรับเด็กปฐมวัย 

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านหนองเม็ก ประจำปีงบประมาณ 2559 ระหว่างวันที่ 4 มกราคม ถึง 31 มีนาคม 2559

 

อ่านเพิ่มเติม...

Page 1 of 5