สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ขึ้นบน

ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

การแผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 

+++ Link เอกสาร download ของกองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี +++

ประชาสัมพันธ์บทสคริปท์ 

ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วยสัญญาประชาคม ตามเจตนารมณ์ของชาวไทย

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เดือนกุมภาพันธ์ 2560

บทความเรื่อง ผมสาหัสแต่หมอบอกบาดเจ็บ

บทความเรื่อง ขอมากเกินไปหรือเปล่า

บทความเรื่อง ขอเอกสารการไปราชการ

บทความเรื่อง ศูนย์การค้าขนาดเล็กแต่ปัญหาไม่เล็ก

ข่าว สปน. เรื่องความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณ พ.ศ. 2540

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

บทความเรื่อง ไม่ให้เพราะจะเอาไปร้องเรียน

บทความเรื่อง อยากรู้ชื่อคนที่ขับไล่ผม

บทความเรื่อง เงินค่าปรับไปอยู่ที่ไหน

บทความเรื่อง คุยกันดีๆก็น่าจะได้ (ข้อมูล)

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เดือนมกราคม

 
บทความเรื่อง น้ำที่คุณดื่มสะอาดใหม
บทความเรื่อง ปล่อยน้ำเน่าเข้าบ่อปลา
บทความเรื่อง ถูกเลขท้าย 3 ตัว 157 ครับ
บทความเรื่อง ขอดูใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน
 
 
Powered by Phoca Download