สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ขึ้นบน

ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

การแผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540

 

+++ Link เอกสาร download ของกองกลาง สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี +++

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ลงวันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2561
 
1. บทความเรื่อง ช่วยเหลือกันนี่นา
 
2. บทความเรื่อง แค่ซ่อมรถ ผิดตรงไหน
 
3. บทความเรื่อง ถูกพระร้องเรียนคะ
 
4. บทความเรื่อง ขอตรวจสอบหน่อยครับ
 
5. บทความเรื่อง อย่างนี้ก็มีด้วย
 
 

ประชาสัมพันธ์บทสคริปท์ 

ร่วมสร้างสามัคคีปรองดองด้วยสัญญาประชาคม ตามเจตนารมณ์ของชาวไทย

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เดือนกุมภาพันธ์ 2560

บทความเรื่อง ผมสาหัสแต่หมอบอกบาดเจ็บ

บทความเรื่อง ขอมากเกินไปหรือเปล่า

บทความเรื่อง ขอเอกสารการไปราชการ

บทความเรื่อง ศูนย์การค้าขนาดเล็กแต่ปัญหาไม่เล็ก

ข่าว สปน. เรื่องความคืบหน้าร่างพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารสาธารณ พ.ศ. 2540

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พรบ.ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

บทความเรื่อง ไม่ให้เพราะจะเอาไปร้องเรียน

บทความเรื่อง อยากรู้ชื่อคนที่ขับไล่ผม

บทความเรื่อง เงินค่าปรับไปอยู่ที่ไหน

บทความเรื่อง คุยกันดีๆก็น่าจะได้ (ข้อมูล)

การเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 เดือนมกราคม

 
บทความเรื่อง น้ำที่คุณดื่มสะอาดใหม
บทความเรื่อง ปล่อยน้ำเน่าเข้าบ่อปลา
บทความเรื่อง ถูกเลขท้าย 3 ตัว 157 ครับ
บทความเรื่อง ขอดูใบอนุญาตจัดตั้งโรงเรียน
 
 
Powered by Phoca Download