สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
ร้องเรียน-ร้องทุกข์

Government application center

ขึ้นบน

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

งบประมาณรายจ่ายประจำปี

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

      ด้วย องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ ขอประชาสัมพันธ์งบประมาณรายจ่ายเพื่อการลงทุนประเภทที่ดินและสิ่งก่อสร้าง ที่ จะดำเนินการ งบประมาณปี 2561 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,099,000.- เพื่อแจ้งให้ทุกท่านได้ทราบและร่วมกันตรวจสอบในการใช้จ่ายงบประมาณให้เกิดความ คุ้มค่า ประหยัด และเกิดประโยชน์สูงสุด ตามรายละเอียดที่แนบมานี้...

ข้อบัญญัติ

เรื่อง  งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2560

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่

อำเภอม่วงสามสิบ  จังหวัดอุบลราชธานี

Link Download : https://drive.google.com/file/d/0B3wfK16DMz-tRTdFdEVGbnhRYjQ/view?usp=sharing

ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

ข้อบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

 

 
 
Powered by Phoca Download