VCNT - Visitorcounter

Today2
Yesterday12
Week46
Month233
All4493

Currently are 3 guests and no members online


Kubik-Rubik Joomla! Extensions

Government application center

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                
วีดีทัศน์แนะนำ อบต.
   วีดีทัศน์บรรยายสรุป ประวัติความเป็นมา และข้อมูลทั่วไปของ อบต. ได้ที่นี่..
ข่าวประชาสัมพันธ์ของเรา
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2560

องค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯ ประ…

10-10-2560 Hits:6

 ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ.2560 ณ วัดบ้านพระโรจน์ เนื่องในเทศกาลวันออกพรรษาปี พ.ศ. 2560

ร่วมทำบุญตักบาตรเทโวโรหณะ ประจำปี พ.ศ.2560 ณ วัดบ้านพระโรจน์ เนื่องในเทศกาลวันอ…

06-10-2560 Hits:5

ร่วมปลูกต้นพยุงใน โครงการพยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี ร่วมใจสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

ร่วมปลูกต้นพยุงใน โครงการพยุงธรรม ค้ำไทย ถวายองค์ราชินี ร่วมใจสำนึกในพระมหากรุณา…

29-09-2560 Hits:14

ลงพื้นที่ตรวจวัดขนาด ความเรียบร้อย ของผู้รับเหมาที่รับทำถนนและคลองระบายน้ำ ว่าถูกต้องตามแบบหรือไม่ ตามงบประมาณที่จัดสรร ประจำปี 2560

ลงพื้นที่ตรวจวัดขนาด ความเรียบร้อย ของผู้รับเหมาที่รับทำถนนและคลองระบายน้ำ ว่าถู…

29-09-2560 Hits:5

ขอประกาศเรื่อง การจัดตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ตำบลหนองช้างใหญ่ ตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ พ.ศ. 2550

ขอประกาศเรื่อง การจัดตั้งคณะบริหารสภาเด็กและเยาวชน ตำบลหนองช้างใหญ่ ตามพระราชบัญ…

29-09-2560 Hits:12

มอบประกาศเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ (60 ช.ม.) ระหว่างวันที่ 12-21 พฤษภาคม พ.ศ. 2560

มอบประกาศเกียรติบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตร การนวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ (60 ช.ม.) ระห…

12-09-2560 Hits:17

ออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯ ให้กับผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยทั้งแปดหมู่บ้านในตำบลหนองช้างใหญ่

ออกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ผู้พิการ ฯ ให้กับผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยทั้งแปดห…

06-09-2560 Hits:30

ร่วมจัดกิจกรรมลอกหนองสวน หนองน้ำสาธารณะประโยชน์ในเขตหมู่ที่ 8 บ้านพระโรจน์

ร่วมจัดกิจกรรมลอกหนองสวน หนองน้ำสาธารณะประโยชน์ในเขตหมู่ที่ 8 บ้านพระโรจน์

30-08-2560 Hits:29

ร่วมทำบุญสังฆทาน ณ วัดไพบูลย์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างใหญ่

ร่วมทำบุญสังฆทาน ณ วัดไพบูลย์ หมู่ที่ 3 ตำบลหนองช้างใหญ่

27-08-2560 Hits:30

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย การนั่งสมาธิและกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน์ "ลูกแก้วขาว บำเพ็ญประโยชน์"

กิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็กปฐมวัย การนั่งสมาธิและกิจกรรมการบำเพ็ญประโยชน…

28-08-2560 Hits:39

โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปี 2560

โครงการฝึกอบรมความรู้เกี่ยวกับกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการ ประจำปี 256…

22-08-2560 Hits:33

โครงการอบรมและซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

โครงการอบรมและซ้อมแผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยที่เกิดจากอัคคีภัย ประจำปีงบประ…

21-08-2560 Hits:39

 
  • ประกาศจัดซื้อ-จัดจ้าง
  • เอกสารประชาสัมพันธ์
สำรวจความคิดเห็น

ความพึงพอใจของท่าน ต่อผลการดำเนินงานและการให้บริการขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองช้างใหญ่ อยู่ในระดับใด ?

มาก - 77.8%
ปานกลาง - 22.2%
น้อย - 0%

Total votes: 9
 
 
  • สถานที่สำคัญ-แหล่งท่องเที่ยว
  • ผลิตภัณฑ์เด่นของตำบล
  • ศิลปวัฒนธรรมประพณี
ทุ่งดอกนิลุบล

ทุ่งดอกนิลุบล

เสมาโบราณ บ้านพระโรจน์

เสมาโบราณ บ้านพระโรจน์

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดศรีสุพนอาราม (เรือโบราณ)

พิพิธภัณฑ์พื้นบ้านวัดศรีสุพนอาราม (เรือโบราณ)

กลุ่มเลี้ยงแพะบ้านหนองเม็ก

กลุ่มเลี้ยงแพะบ้านหนองเม็ก

กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านหนองเม็ก

กลุ่มเลี้ยงจิ้งหรีดบ้านหนองเม็ก

กลุ่มเย็บผ้าบ้านหนองเม็ก

กลุ่มเย็บผ้าบ้านหนองเม็ก

กิจกรรมวันออกพรรษา และตักบาตรเทโวโรหณะ พ.ศ.2559

กิจกรรมวันออกพรรษา และตักบาตรเทโวโรหณะ พ.ศ.2559

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2560

โครงการสืบสานประเพณีสงกรานต์ประจำปี พ.ศ. 2560

กิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

กิจกรรมงานประเพณีแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2559

ภาพยนต์สารคดี เพื่อส่งเสริมและเผยแพร่ภาพลักษณ์ วัฒนธรรมและแหล่งท่องเที่ยวของประเทศ

เรื่อง "เส้นทางรัก (#Love En Route)"